دستاورد های شرکت تامکار گاز در سال 97 :      احداث اولین جایگاه بنزین تک سکو ( گلابتون )      ،      بهره برداری از سایت افزایش فشار پارسی و خاموش کردن یک میلیارد و پانصد میلیون فوت مکعب گاز همراه      ،     کلنگ زنی پروژه افزایش فشار مارون

 • نمایش همه


 • اسکادا

 • افتتاحیه جایگاه های کوچک مقیاس سوخت مایع

 • افتتاحیه دیسپچینگ

 • افتتاحیه مرکز تخصصی پردیس انگوا

 • بازدید وزیر

 • پردیس

 • پروژه پارسی

 • پروژه مارون

 • تجهیزات و جایگاه

 • توانایی گروه همکار

 • جایگاه بنزین برندینگ

 • حفاری

 • کارخانه

 • گازرسانی به روش VPL

 • نشست و کارگاه تخصصی angva 2015

 • نشست و کارگاه تخصصیangva2017

 • نشست و کارگاه تخصصی NAMAs

 • نشست و کارگاه تخصصی اولین همایش خدمات پس از فروش

 • نشست و کارگاه تخصصی مرکز تخصی پردیس انگوا

 • نمایشگاه irancng2015

 • نمایشگاه irancng2016

 • نمایشگاه نفت و گاز 95

 • نمایشگاه نفت و گاز 97